Befolkning

FLER GOTLÄNNINGAR ÄN NÅGONSIN

Befolkningen ökar. Knappt 60 000 människor bor på Gotland. Fram till 1990 ökade befolkningen med 0,3 procent per år, i samma takt som riket i övrigt. Därefter följde 15 år av minskade befolkning. Sedan 2007 har befolkningen återigen ökat och var 2017 högre än någonsin tidigare.

chart created with amCharts | amCharts
chart created with amCharts | amCharts